ดินปลูกแคคตัส

Spread the love

ดินปลูกแคคตัส สำคัญไฉน ???

เมื่อเราสั่งแคคตัสมาทางออนไลน์ทางร้านจะส่งมาให้แบบไม่มีดินติดมาด้วย ซึ่งบางคนเข้าใจว่าใช้ดินที่ใช้ปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับทั่วไปก็ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะดินปลูกแคคตัสนั้นจะต้องมีคุณสมบัติโปร่งและระบายน้ำได้ดีวันนี้เราจะมีวิธีการผสมดินสำหรับการปลูกแคคตัสมาฝากเพื่อนๆกันเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันเลย

ดินปลูกแคคตัส มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.ดินร่วน หรือ ดินหมักใบก้ามปู 1 ส่วน

2.หินภูเขาไฟ เบอร์เล็กสุด 1 ส่วน

3.เพอร์ไรส์ เบอร์ s 1 ส่วน

4.พีชมอสส์ คล้ายๆกับขุยมะพร้าว 1ส่วน

5.ดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่น AKADAMA 1 ส่วน

6.สตาร์เกิลจี 1/3 ส่วน

ให้นำทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน เท่านี้เราก็จะได้ ดินปลูกแคคตัส ของเราแล้ว ดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วควรเก็บใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้ดี เก็บไว้ในถังที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรักษาความชื้นในดิน พร้อมสำหรับการเปลี่ยนกระถางแคคตัส  ของเราในครั้งต่อไป