สูตรดินปลูกไม้กราฟ ไม้ตอ

Spread the love

สูตรดินปลูกไม้กราฟ ไม้ตอ

มีส่วนผสมดังต่อไปนี้

1 ปลูกดินต้นไม้ สำเร็จรูป ที่วางขายทั่วไปหรืออาจเป็นดินที่ผสมขึ้นเองก็ได้เหมือนกัน

2 ปุ๋ยออสโมโค้ท สูตร 13-13-13

3 ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ ขี้วัว ขี้ไส้เดือน ได้หมด

4 สารกำจัดแมลง สตาร์เกิล จี

5 นำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกัน พร้อมปลูกไม้กราฟ ไม้ตอ กันแล้ว