อาการของโรค แคคตัส

Spread the love

“แคคตัส ที่เราปลูกไว้หากวันหนึ่งเราสังเกตุว่าแคคตัสของเรามีอาการดังต่อไปนี้ เรามาหาวิธีการแก้ไขปัญหานี้กัน”

 

แคคตัสไม่เจริญเติบโต สาเหตุ อาจจะให้น้ำมากเกินไป รากเน่า หรือดินอัดแน่น

แนวทางการแก้ไข ลองเปลี่ยนดินใหม่ ใช้ดินผสมและปรับปรุงการให้น้ำโดยให้แน่ใจก่อนว่าดินแห้งแล้วจึงให้น้ำ

แคคตัสลำต้นใบเหลือง สาเหตุอาจเกิดจากต้นแคคตัสได้รับความร้อนหรือแห้งเกินไป

แนวทางการแก้ไข เปลี่ยนระบบระบายอากาศและความชื้น

แคคตัสลำต้นหรือใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สาเหตุอาจจะเกิดจากดินที่ใช้ปลูกมีฤทธิ์เป็นด่าง และขาดธาตุเหล็ก

แนวทางการแก้ไข ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินและเดิมธาตุเหล็กในดิน

แคคตัสมีสีซีด สาเหตุรากเป็นแผล แนะนำให้ตัดรากที่ตายแล้วหรือถูกทำลายน้ำทิ้งและทำการเปลี่ยนกระถางใหม่

แคคตัสมีลักษณะยืดยาว สาเหตุก็คือแสงไม่เพียงพอในการสังเคราะห์แสง ให้ย้ายกระถางไปตั้งในที่มีแสงสว่างเพียงพอ

ตาดอกไม่ผลิดอก สาเหตุเกิดจากอุณหภูมิต่ำหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ย้ายกระถางไปตั้งในที่อณุหภูมิสูงขึ้น

แคคตัสออกดอกน้อยหรือไม่บาน สาเหตุเกิดจากต้นแคคตัสได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป หรือไม่ได้พักตัวในช่วงฤดูหนาว

แนวทางการแก้ไข ให้ธาตุไนโตรเจนน้อยลง เพิ่มธาตุฟอสฟอรัสและให้พีชพักตัวในช่วงฤดูหนาว

แคคตัสต้นอ่อนนุ่ม สาเหตุเกิดจากมีความชื้นสูงเกินไป อุณหภูมิต่ำ ให้ลดความชื้น ตัดส่วนที่อ่อนนุ่มทิ้ง และให้ยากันราโรย

แคคตัสต้นเป็นรอยย่น มันเป็นการพัฒนาของต้นแคคตัสบางชนิดขึ้นอยู่กับอายุ

แคคตัสต้นใส สาเหตุคืออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ต้องย้ายแคคตัสไปไว้ในที่แห้งและที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำมากนัก